Prislista

Vad kostar en  exklusive moms kronor inklusive moms kronor
Teoriutbildning lastbil och buss 2.160 2.700
Lastbilslektion C
110 minuter
2.080 2.600
Lastbil med släp/
dragbil och trailer
110 minuter
2.400 3.000
Busslektion D
110 minuter
2.400 3.000
YKB grundutbildning
Godsutbildning
280 timmar
under 21
50.400 63.000
YKB grundutbildning
Godsutbildning
140 timmar
23.200 29.000
YKB grundutbildning
Bussutbildning
140 timmar
26.800 33.500
YKB komplettering
Gods ny behörighet
35 timmar
7.200 9.000
Paketutbildning YKB godstransport och körkort lastbil 32.640 40.800
Paketutbildning YKB
busstransporter och
körkort buss
38.560 48.200
YKB fortutbildning 35 timmar, 5 delkurser
godstransporter
persontransporter
Ring för kurstider
7.200 9.000
YKB fortutbildning
1 delkurs 7 timmar
godstransporter
persontransporter
Ring för kurstider
1.440 1.800
ADR utbildning
grund 3 dagar
4.640 5.800
ADR repetition
2 dagar
2.400 3.000
ADR explosivt 3.000 3.750
ADR tank 3.000 3.750
ADR 1.3 lilla adr 1.360 1.700
Arbete på väg 1+2 3.920 4.900
Kranutbildning upp till 18 och över 18 tonmeter 4.640 5.800
Maskinutbildningar
grävmaskin
Hjullatare
4.640 5.800